MyPortal

Med MyPortal har du ändlösa möjligheter framför dig att utveckla både dig och ditt företag.
Och de börjar nu!

Vad är MyPortal?

MyPortal är en rad tjänster som samlas under en och samma portal.
Enkelt smidigt och fullt integrerat med varandra.


Bookings

En fullfjädrad bokningsportal för besöksnäringen

  • Boka stugor via webb, er admin-portal, ombud och tredjeparts sidor (bookings.com, Hotels.com etc).
  • Få full koll på beläggningen
    Du administrerar allt själv via portalen och kan få lätt se hur beläggningen ser ut
  • Sköt faktureringen och få bokföringsunderlaget direkt från din portal.


Arbetsorder

Har ni svårt att hålla koll på era jobb och sköta löner och fakturor?

Via vår arbetsorder blir uppgiften betydligt enklare.
Här skapar du enkelt ett arbetsorder där dina anställda får en lista på jobb som skall göras på just det projektet. Du kan också välja ett maxtak på till exemple timmar eller produkter så att en anställd inte kan överrapportera.

Arbetsordern går också att integrera mot en rad olika affärssystem och körjournaler.


Skräddarsydda lösningar

Vi jobbar inte bara med egna lösningar utan utformar också en mängd olika skräddarsydda lösningar till ditt företag så att ni skall kunna jobb så smidigt och enkelt som möjligt.

Det kan vara allt från bokningssystem till virtualiseringslösningar för museer.

Copyright © MyPortal AB